Међународни саветодавни дани


Драги пријатељи, позивамо Вас на међународне саветодавне дане који ће се одржати 3. октобра у Грацу, односно 5. октобра у Бечу.