Međunarodni savetodavni dani

Dragi prijatelji, pozivamo Vas na međunarodne savetodavne dane koji će se održati 3. oktobra u Gracu, odnosno 5. oktobra u Beču.